Din web browser er forældet. Opdater din browser for mere sikkerhed og den bedste oplevelse på denne side.

Ansvarsfraskrivelse North Ventures ApS udbyder alene denne hjemmeside som en service og informationskilde til brugeren.

Opdateret 29. November 2021


Hjemmesiden er ikke finansiel rådgivning eller investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan. Informationer på hjemmesiden kan ikke erstatte juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel individuel rådgivning, og North Ventures ApS opfordrer brugerne af hjemmesiden til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. North Ventures ApS kan derfor ikke stilles til ansvar for tab eller skade som følge af brugerens valg af investeringer med udgangspunkt i tredjeparters fejl og mangler.

Spørgsmål, klager, tvister, forhandlinger eller lignende kommunikation er til hver en tid et anliggende mellem brugeren og tredjepart.

Investeringer kan være forbundet med risici. North Ventures er ikke ansvarlig for tab som følge af en aftale mellem et selskab og en bruger. North Ventures ApS kan dermed ikke drages til ansvar for et selskabs insolvens, betalingsstandsning, konkurs og andre begivenheder, der kan medføre et tab for brugeren. Alle pengetransaktioner foregår direkte mellem brugeren og selskabet, brugeren vælger at acceptere et tilbud fra.

Ved accept af disse betingelser, som er en forudsætning for at kunne benytte northventures.dk, er North Ventures ApS ansvarsfri i et enhver henseende.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.