Din web browser er forældet. Opdater din browser for mere sikkerhed og den bedste oplevelse på denne side.

Årsrapport 2021: North Ventures laver rekordoverskud North Ventures, som tidligere hed North Finance, laver deres bedste resultat nogensinde og spår en fremtid med endnu flere investeringer i danske vækstvirksomheder sammen med deres investorer.

North Ventures
Om North Ventures
30. Marts 2022

Bedste resultat nogensinde

North Ventures der giver investorer adgang til at investere direkte i højt kvalificerede og eftertragtede danske vækstvirksomheder sammen med dem selv og en række af Danmarks bedste venturefonde og business angels er kommet ud af 2021 med et resultat på 40 mio. kr. og har dermed stor succes med deres unikke koncept. Det er deres bedste resultat til dato, og en fortsættelse af deres imponerende vækstrejse, hvor de alene 2021 er vækstet med 700%.


En række investeringer

I løbet af 2021 har North Ventures og deres investorer sammen investeret over 600 mio. kr. i en lang række forskellige danske vækstvirksomheder inden for blandt andet FinTech, Robotics, Biotech, SaaS, EdTech, Pharma, AgroTech og IT Security.

North Ventures valgte i starten af 2022 at skifte navn fra North Finance. Navneskiftet skete i forbindelse med at de styrkede deres online tilstedeværelse med en ny venture platform, og fordi de siden 2019 udelukkende har beskæftiget sig med investering i danske vækstvirksomheder.

North Ventures platform giver investorer adgang til at investere direkte i højt kvalificerede og eftertragtede danske vækstvirksomheder sammen med en række af Danmarks bedste venturefonde og business angels.

“Vi har gjort det nemt for investorer at tilgå en svært tilgængelig aktivklasse, hvor man kan bygge en venture portefølje med solide danske vækstvirksomheder sammen med os.”, lyder det fra de to stiftere, som har blikket rettet mod innovative og globalt skalerbare virksomheder i Danmark.

Som aktiv venture investor på tværs af sektorer og stadier søger North Ventures efter banebrydende og globalt skalerbare virksomheder i Danmark.

“Vi kigger først og fremmest efter de bedste ledelsesteams, store potentielle markeder, solid vækst, holdbare forretningsmodeller, en klar strategi for fremtiden og en eksisterende kreds af ejere og investorer af høj kvalitet.”, forklarer Jacob Enevoldsen og Alexander Bech.

North Ventures analyserer 500+ virksomheder om året, og udvælger kun de bedste investeringsmuligheder.

“Vi har gennem mange år samarbejdet med de dygtigste venturefonde, business angels og serieiværksættere i Danmark, og vi bliver løbende inviteret som de første til at investere i deres porteføljeselskaber sammen med dem. Det har givet os et utroligt stærkt og unikt dealflow med de mest eftertragtede danske vækstvirksomheder som den typiske venture investor ikke har adgang til. Alle vores virksomheder er dermed nøje udvalgte, og vi har forhandlet attraktive vilkår på plads og foretaget due diligence. Vi investerer altid vores egen kapital i alle virksomhederne på samme vilkår som investorerne.”, forklarer Jacob Enevoldsen og Alexander Bech.

“Årsagen til at mange af de bedste danske vækstvirksomheder og deres aktionærer vælger os som investor er bl.a. fordi at vi kan komme med mere end bare kapital. Vi er en aktiv investor og sparringspartner, som gennem vores corporate finance services, planlægger, strukturerer og gennemfører virksomhedens kapitalrunder på meget kort tid, så virksomheden kan koncentrere sig om at drive og vækste deres forretning. Vi giver adgang til en løsning, hvor virksomheden opnår en bred investorkreds med de mest eftertragtede investorer som har et stort kapitalberedskab og en dyb ekspertise inden for det område virksomheden beskæftiger sig med.”, forklarer Jacob Enevoldsen og Alexander Bech.

North Ventures netværk

Mere end 12.000 af Danmarks mest kapitalstærke investorer er medlem af North Ventures netværk, herunder bl.a. venturefonde, familie kontorer, business angels, industrielle og institutionelle investorer, og indtil nu har mere end 1.100 investorer investeret over DKK 1 mia. i en lang række danske vækstvirksomheder sammen med North Ventures.

Venture capital er en vigtig byggeklods i en balanceret portefølje
Investering i alternative investeringer som venture capital kan hjælpe investorer med at opnå større stabilitet og bedre risikospredning i deres samlede portefølje uanset markedsforholdene, og samtidig øge mulighederne for at outperforme markedet med væsentlig højere afkast. Investering i Venture Capital er et supplement for den erfarne investor med relevant risikoprofil på lige fod med andre alternative investeringer som f.eks. ejendomme, råvarer, grøn energi, infrastruktur og private equity.

Den historiske udvikling af markedet for venture
Tilbage i 2013, hvor unicorn-begrebet for alvor opstod, eksisterede der 40 private selskaber i verden, som var mere end én milliard dollar værd. Ved udgangen af 2021, ni år senere, er tallet steget til 1158 selskaber, hvilket er 29 gange flere end i 2013. Alene i 2021 opnåede 586 private selskaber status som unicorns globalt. Det fortæller i høj grad noget om den værdi og de afkast der bliver skabt inden for Venture Capital, og hvor hurtigt området generelt udvikler sig.

Venture Capital slår nye rekorder
Globalt blev der i 2021 samlet investeret $643 mia. i Venture Capital, hvilket er det højeste beløb nogensinde og 92% mere end de $335 mia. der blev investeret i 2020. Markedet forventer at den positive udvikling også vil holde på længere sigt. Blandt de væsentligste årsager bag udviklingen er bl.a. at der alene i løbet af de sidste 10 år er kommet dobbelt så mange startups i verden, som årligt modtager venture funding. Samtidig er der også kommet langt flere professionelle investorer med fokus på venture.

Afkast på venture outperformer næsten alle aktivklasser
Venture Capital har som aktivklasse historisk set skabt markant bedre afkast end stort set alle andre aktivklasser herunder børsnoterede aktier. Det er uanset om man kigger på data fra perioderne de sidste 5, 10, 15 eller 25 år. Kigger man på perioden fra 2009 og frem til 2021 som har været en af de bedste perioder for f.eks. børsnoterede aktier og de offentlige markeder, så har investeringer i Venture Capital stadig outperformet på afkast.

North Ventures forventninger til 2022 og de kommende år
North Ventures forventer at 2022 bliver endnu et godt år og kan allerede nu se gode muligheder for at overgå sidste års finansielle resultater. Målet for 2022 er at de sammen med deres investorer skal investere 600-700 mio. og samlet komme op på mere end 40 danske vækstvirksomheder i deres portefølje. North Ventures har ligeledes en række venturefonde under udvikling til investorer, der ønsker adgang til en bredere portefølje af virksomheder i et struktureret produkt.

“Vi har i dag 12.000 kvalificerede investorer i vores netværk og har et tæt forhold til mange af vores medlemmer specielt familiekontorerne og de institutionelle investorer. Planen er at vi inden for de næste 3-4 år skal have de 50.000 mest kapitalstærke og aktive danske investorer i vores netværk. Der findes ca. 100.000 danskere med en investerbar formue på mere end 7 mio. kr. Overholdelse af prospektbekendtgørelsen og høje minimumsinvesteringer er med til at sikre at det kun er professionelle investorer der investerer. Typisk er der en minimumsinvestering i hver vækstvirksomhed på 250.000 - 750.000 kr. når man investerer sammen med os. Hvad angår vores investornetværk og antallet af medlemmer prioriterer vi kvalitet frem for kvantitet. Vi ønsker at være selektive og frasorterer løbende investorer, hvis vores vurdering er at de ikke er egnede til at investere i venture. Typisk pga. en for lille en formuestørrelse eller manglende kendskab til alternative investeringer.”, forklarer Jacob Enevoldsen og Alexander Bech.

North Ventures kommer også til at gøre meget mere i fremtiden for at tiltrække udenlandsk kapital til de danske vækstvirksomheder. De vil i første omgang kigge på at udvide deres platform til Sverige og Norge, så også svenskere og nordmænd kan få bedre adgang til at investere i danske vækstvirksomheder.

“Vi planlægger også i udlandet at fastholde fokus på de danske virksomheder og dansk erhvervsliv. Danske vækstvirksomheder som investeringsprodukt egner sig fantastisk godt som eksportvare og vi ønsker at hjælpe med at gøre Danmark til centrum for venture i Nordeuropa og holde virksomhederne i Danmark.”, forklarer Jacob Enevoldsen og Alexander Bech.

North Ventures fremadrettet
North Ventures har siden etableringen for 6 år siden ikke haft ansatte og har derfor kun været to partnere til at håndtere alt. North Ventures har heller ikke på noget tidspunkt modtaget nogen form for finansiering fra eksempelvis investorer eller dem selv, og de er dermed vækstet organisk.

“Det har krævet hårdt arbejde og nytænkning men har været et bevidst valg fra start. Vi har været meget påpasselige med at investere i ansatte og etablere faste interne omkostninger. I stedet har vi haft fokus på at digitalisere, automatisere, effektivisere og outsource. Målet har i bund og grund været at kunne strukturere og gennemføre investeringsprocesser og kapitalrejsninger så hurtigt og enkelt som overhovedet muligt. Vi har bl.a. selv bygget vores digitale platforme fra bunden herunder CRM system og mailprogram. Vi er dog overbevist om nu at vi er kommet til et punkt, hvor vores forretning er klar til at skalere og udvide organisationen. Vi kan tydeligt se at vi har gode muligheder for at blive rigtig store selv med en meget lille organisation.”, forklarer Jacob Enevoldsen og Alexander Bech.

På sigt skal North Ventures platform understøtte at investorer på egen hånd går ind og tegner aktier i en kapital runde på lige fod med når man tegner aktier i en offentlig børsnotering eller aktieemission.

“I dag når vi rejser eksempelvis 50 mio. kr. til en virksomhed, så tager det typisk 3-4 uger og processen foregår delvist manuelt. Det vil vi gerne reducere til 1-2 uger og stort set automatisere. Vores plan er ligeledes at bibeholde høje minimumsinvesteringer modsat andre såkaldte crowd equity platforme rundt i verden som er åbne for små investorer.”, forklarer Jacob Enevoldsen og Alexander Bech.

Med udvidelsen af North Ventures netværk, organisation og videreudviklingen af deres venture platform er forventningen at de på sigt kan investere et langt højere mia. beløb i et væsentlig større antal danske vækstvirksomheder hvert år sammenlignet med i år, hvor de forventer at investere 600-700 mio. kr. i 15-20 virksomheder sammen med deres investorer.

Flere artikler

    Ingen artikler fundet.

    Tilmeld dig vores netværk og få løbende tilsendt nøje udvalgte investeringsmuligheder.

    Tilmeld dig her